Yerel yönetimlere destek verdik

Yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Kilis illeri için büyük bir vizyon projesi olan GAP’la ilgili çalışmalar artarak devam etmektedir.

2003 - 2015 döneminde, GAP yatırımlarına toplam 51 milyar TL kaynak aktarılmış, bu kaynağın 44 milyar TL’si yatırıma dönüştürülmüştür.

2002 yılında GAP illerinin kamu yatırımlarından aldığı pay yüzde 6,1 iken 2015 yılında bu pay yüzde 13,8’e çıkarılmıştır.

2008 yılında bölgedeki kayıtlı ihracat 4,4 milyar dolar iken bu rakam 2015 yılında 8,8 milyar dolara ulaşmıştır.

GAP Bölgesindeki karayolu ağı 2015 yılında 6 bin 350 kilometreye ulaşmıştır. Otoyol ağı 294 kilometre, bölünmüş yol ağı ise 2 bin 180 kilometreyi aşmıştır.

Bölgenin özellikle sulama altyapısında ciddi gelişmeler sağlanmıştır. 2002 yılı sonunda sulamaya açılan alan 198 bin 854 hektar iken, bugün 474 bin 528 hektara ulaşmıştır.

GAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Şırnak ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 100 eylem için yaklaşık 446 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

Dicle Kalkınma Ajansıyla Şırnak gelişiyor (DİKA)

Dicle Kalkınma Ajansı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Dicle Kalkınma Ajansı, 2010-2016 yılları arasında; 149 milyon TL bütçeye sahip 448 projeye 19,7 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak ilimizde 81 projeye 19,7 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 34,3 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

SODES

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesini hedefliyoruz.

  • Sosyal Destek Programı (SODES) Şırnak ilinde 2008 yılından bu yana uygulanmaktadır.
  • 2008-2015 yıllarında Şırnak’ta SODES kapsamında toplam bütçesi 64,4 milyon TL olan 169 adet projeyi destekledik.

2015 yılında toplam tutarı 4 milyon TL olan 22 adet proje SODES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.