Son 14 yılda Şırnak’a 1,5 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Şırnak’a 1,5 milyar tl destek verdik

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Şırnak’taki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 1,3 milyar TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Şırnak’a yaptığı 101 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 1,4 milyar TL’ye ulaştırdık.

            Kredi destekleri ve hibeler

           İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 78 adet iş için 89 milyon TL kredi, 12 milyon TL hibe olmak üzere toplam 101 milyon TL tahsis edilmiştir.           

          Tamamladığımız işler                                                                  

          Harita sektöründe 10 adet, içme suyu sektöründe 3 ade,atık su sektöründe 5 adet ve üstyapı sektöründe 4 adet olmak üzere 86 milyon TL maliyetli toplam 22 adet iş bitirilmiştir.

          Genel bütçeden ayrılan paylar

           İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 2003-2016 döneminde toplam 1,3 milyar TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 1,2 milyar TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.