Şırnak’da son 14 yılda yapılan toplam Orman ve Su İşleri yatırımı takriben 751 milyon tl

Şırnak’da son 14 yılda yapılan toplam Orman ve Su İşleri yatırımı takriben 751 milyon tl

Ülkemizin orman varlığını koruyarak geliştirmek, orman köylülerini desteklemek, milli parklar ve diğer korunan alanların etkin yönetimini sağlayarak, halkımızın istifadesine sunmak, su kaynaklarını verimli kullanarak içmesuyu, sulama ve diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye dönüştürmek ve hava tahminlerini daha isabetli yapabilmek için son 14 yılda Şırnak’a yapılan yatırımları artırdık.

GAP’la Türkiye Kazanıyor, Şırnak Kazanıyor…

Şırnak Hasretini Çektiği Barajlara Bizimle Kavuştu…

 • Şırnak’a 2012 yılında kazandırdığımız Silopi Barajı, depolama, enerji ve içmesuyu maksatlı bir barajdır. Barajın kurulu gücü 2,4 MW’tır. Ayrıca Silopi ilçe merkezinin içmesuyu ihtiyacı bu barajdan temin edilmiştir.
 • 2011 yılında inşaatı tamamlanan diğer baraj ise Şırnak Barajıdır. Depolama ve enerji maksatlı bu barajın kurulu gücü 5 MW’tır.

Çetintepe ve Musatepe Barajları İle Milli Ekonomiye Büyük Katkı Sağlıyoruz…

 • Ortasu Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Çetintepe Barajı ile yılda 2,61 milyon kiloWatt.saat enerji üreteceğiz. Ayrıca milli ekonomiye 550.000 TL katkı sağlayacak olan dev tesisi
  11.12.2013 tarihinde hizmete aldık. Barajda bütün imalatlar tamamlanmış olup, karayolu çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz.
 • Ortasu Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Musatepe Barajı ile yılda 6,81 milyon kiloWatt.saat enerji üreteceğiz. Ayrıca milli ekonomiye 1.430.000 TL katkı sağlayacak olan dev tesisi
  11.12.2013 tarihinde hizmete aldık. Barajda bütün imalatlar tamamlanmıştır. Yeni Şırnak Hakkâri Karayolu tamamlandığında her iki barajda su tutma işlemi gerçekleştirilecektir.

Bereketli Sularda Barajlar Hızla Yükseliyor…

 • Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğimiz barajlar sayesinde milli ekonomiye büyük katkılar sağlamaya devam ediyoruz.
 • İnşaat çalışmaları devam eden diğer barajlar;
 • Ballı Barajı: Yıllık ortalama 6,5 milyon kiloWaat.saat enerji üretimi
 • Uludere Barajı: Yıllık ortalama 9,17 milyon kiloWaat.saat enerji üretimi
 • Kavşaktepe Barajı: Yıllık ortalama 6,53 milyon kiloWaat.saat enerji üretimi

İdil ve Silopi İlçelerine Yeni Depolama Tesisleri İnşa Edeceğiz…

 • İdil İlçesi Sırtköy, Tepeönü, Yukarıhırbaka ve Düzova köylerinde 19.350 dekar arazinin sulamasını sağlayacak olan Hazak Barajının planlama çalışmaları devam etmektedir.
 • Silopi Bazamir Göletinin planlama çalışmaları devam etmektedir. Bu gölet ile Esenli, Başak, Yeniköy ve Yolağzı Köyleri sınırlarında kalan 1.720 dekar arazi sulanacaktır.

Sulama Şebekelerimiz Modernleşiyor…

 • Silopi Ovasında 27.400 dekar arazinin sulanması maksadıyla inşa edilen Silopi-Nerdüş
  Sol Sahil Sulamasında yaptığımız çalışmalar ile tesislerimizi rehabilite ettik. Bu sayede sulama şebekesinde daha randımanlı ve verimli sulama yapılmasını sağladık.

Şırnak’ta Sulanan Alanlar Artacak, Toprağa Bereket Katacak…

 • Silopi Ovasında toplam 273.300 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Silopi Ovası Sulaması işinin planlama çalışmaları devam etmektedir.
 • Nusaybin-Cizre İdil Ovaları Pompaj Sulaması işiyle bölgenin çatlamış toprakları suyun bereketiyle buluşacak. Cizre ve İdil ilçesi ovalarında toplam 618.180 dekar arazi sulamaya açılacak. Bu işin planlama çalışmaları devam etmektedir.

Şırnak’ın İçmesuyu Mes’elesi Artık Problem Olmaktan Çıktı…

 • Mijin kaynağından 48,5 km uzunluğundaki isale hattı ile yıllık 8,07 milyon m3 içme kullanma suyu temin ederek Şırnak şehir merkezi, Şenoba, Hilal ve Balveren beldelerinin 2020 yılı ihtiyacı karşıladık.
 • Ayrıca Cemzeng kaynağından 9,2 km İsale hattı ile yılda 2,2 milyon m3 içme kullanma suyu temin ederek İdil ilçesinin 2030 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşıladık.

Silopi’ye Menba Kalitesinde Su…

 • Yapımı tamamlanan 40,19 km isale hattı ile Silopi ilçesinin 2045 yılı ihtiyacı olan yıllık 21,79 milyon m3 içme kullanma suyu Silopi Barajı’ndan alınacaktır.
 • Günlük 60.000 m3 kapasiteli Silopi İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatını da tamamlayarak 22.12.2016 tarihinde hizmete aldık.

Şırnak Cizre İçmesuyu Yapımına Başladık… 

 • İlçenin 2030 yılına kadar ihtiyacı olan yıllık 18,92 milyon m3 içme ve kullanma suyunu Dicle Nehrinden temin edeceğiz. Bu işin isale hattı yapımında %85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Cizre Barajı’nın tamamlanması halinde ilçenin uzun vadeli içme kullanma ve sanayi suyu söz konusu barajdan alınacaktır.  
 • Ayrıca bu suyu menba kalitesinde verebilmek için günlük 100.000 m3 kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi inşaat çalışmalarında %52 gerçekleşme sağlanmış olup, 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

 • Son 14 yılda inşa ettiğimiz 26 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak yerleşim yerlerini taşkınlardan koruduk.
 • Ayrıca devam eden 15 adet taşkın koruma tesisinin çalışmaları devam etmektedir.

Şırnak Daha Yeşil…

 • Şırnak ilinin ormanlık alanı 2.405.900 dekar olup, yüzölçümünün % 36’sı ormanlık alandır.
 • 2003-2016 yılları arsında ise 232.865 dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Her Alanda Ağaçlandırma Çalışmaları Yapıyoruz…

 • 670 okul bahçesine 103.000 adet fidan dikilmiştir.
 • 455 ibadethane ve mezarlık sahasına 95.600 adet fidan dikilmiştir.
 • 4 Sağlık Ocağı bahçesine 1.400 adet fidan dikilmiştir.
 • Vatandaşlarımıza, kurum/kuruluşlara ve tüzel kişiliklere bedava 88.523 adet fidan dağıttık.

Orman Köylüsünün Yanındayız…

 • 2003 - 2016 döneminde orman köylerinde yaşayan 240 aileye yaklaşık 3,8 milyon TL kredi verdik.

Tabii Hayatı Koruyoruz…

 • Son 14 yılda yaban hayatının devamı için tabiata 350 adet kınalı kekliği tabiata bıraktık.
 • 570 yaralı yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdik.

Şırnak’ta Hava Durumları Anlık Öğreniliyor…

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması, tahmin tutarlılıklarının artırılması ve yapılan tahminlerin doğrulanması, başta iklim ve iklim değişikliği olmak üzere birçok araştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesi, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması maksadıyla kullanılmak üzere 10 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurduk.

Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Uçuculuk faaliyetleri için vazgeçilmez olan meteorolojik ürün ve hizmetlerin sunulması ve
uçuş güvenliğine katkı sağlanması maksadıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanına
Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduk.