Şırnak’a son 14 yılda 536,01 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Şırnak’a son 14 yılda 536,01 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

Okul ve derslik sayısı arttı, eğitim kalitesi yükseldi                                                                                                                                                               

●Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 310'dan 850'a yükselttik.

●Şırnak 'da 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 32 spor salonu,ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 180 laboratuvar ve 189 kütüphane mevcuttur.

Kalabalık derslik dönemini bitirdik                                                                                                                                                                  

Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dâhil olmak üzere 2.787 yeni derslik inşa ettik.

Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

                               İlköğretim                          Ortaöğretim

2002-2003                   51                                       25

2015-2016                   32                                       29

Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.589 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 5.271 yükselmiştir.

Artış oranı %232 olmuştur.

Öğretmen atamaları katlanarak arttı 

Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.849 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7.936 yükselmiştir.

Artış oranı %329 olmuştur.

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                   

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını %1,6’dan %27,3'e yükselttik.

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                                                             

●2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik.                                                                                                                                                                                       

Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2003-2016 yılları arasında Şırnak'taki öğrencilerimize 36,9 milyon TL maliyetle 21.668.883 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.

Şartlı eğitim yardımı uygulamasıyla ailelere destek oluyoruz

Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Şırnak’ta 2003-2016 yılları arasında 182,3 milyon TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.

Teknolojiyi yaygınlaştırdık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Çağın ötesine geçtik

2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;

Okullara 5.005 adet bilgisayar gönderdik ,

●227 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,

●Toplam 227 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.

Eğitime değer katan projeler geliştirdik

"Gönül Köprüsü Projesi ”ne 1.360 öğrencinin katılımı sağlandı.

●"Ana Kız Okuldayız” Kampanyası ile 14.849 kursiyere okuma-yazma öğretildi.

Ayrıca 2003-2015 yılları arasında 22.419 kişiye okuma ve yazma öğretildi.

●"Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası ile 227 BT Sınıfı kurulmuş, 128

bilgisayar bağışlanmıştır.

●“Eğitime 0 Destek” kampanyası ile 21 yeni bina, 136 yeni bina derslik yapıldı.

●"Okul Sütü Projesi’nden 2015-2016 eğitim öğretim yılında 65.834

öğrenciye 1.425.719 adet süt dağıtılmıştır.

"Okul Sütü Projesi" ile 2012-2016 yılları arasında kümülatif olarak 335.729

öğrenciye 10.967.168 adet süt dağıtılmıştır.

●2015-2016 eğitim öğretim yılında 34.631 öğrenciye 137.910 paket kuru üzüm dağıttık.

Fatih Projesi kapsamında Şırnak‘taki okullara

1.529 Etkileşimli Tahta,

509 Çok fonksiyonlu Yazıcı,

17 doküman kamera ve

9.678 Tablet Bilgisayar gönderdik.