Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde artış

Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde artış

2002-2015 döneminde;
• Toplam sığır sayısını 23 Bin baş’tan % 52 artışla 35 Bin baş’a,
• Kültür ırkı sığır sayısını 470 baş’tan % 751 artışla 4 Bin baş’a,
• Koyun sayısını 109 Bin baş’tan % 176 artışla 301 Bin baş’a,
• Keçi sayısını 121 Bin baş’tan % 149 artışla 301 Bin baş’a,
• Manda sayısını 52 baş’tan % 213 artışla 163 baş’a,
• Kanatlı sayısını 69 Bin adet’ten % 23 artışla 85 Bin adet’e,
• Arı kovanı sayısını 8 Bin adet’ten % 338 artışla 35 Bin adet’e,
• Süt üretimi 18 Bin ton’dan % 206 artışla 55 Bin ton’a yükselttik.